Kvalitet

 

CompressImage

Løining sammarbeider og er delvis eid av Fonn Egersund A/S. Fonn Egersund har mottak av pelagisk fisk, hvitfisk og skalldyr i en av norges største fiskerihavner.

 

En lokal flåte av små trålere leverer ferske Nordsjøreker på Fonn Egersund.

 

Kvalitet er avhengig av ferskt råstoff.

CompressImage (1)

Etter koking, pilling og sortering, blir alle rekene kontrollert for å sikre at de tilfredsstiller Løinings kvalitetskrav.

 

Bare denne måten kan vi sikre at vårt omdømme, omhyggelig bygget opp over generasjoner, blir opprettholdt.

 

Det er omdømmet for stabil kvalitet, som har gjort at vi idag har noen av de mest krevende kjøkkener i landet, som våre kunder.