Om Løinings AS

 
Verdens beste råvarer og et godt omdømme gjør at alle våre ansatte føler et særlig ansvar for sluttproduktet. Hver enkel hos oss er en skalldyr spesialist. Løining A / S i Egersund har lang erfaring i å forvalte dette ansvaret og sørge for at kunden opplever et produkt av svært høy kvalitet.
 

CompressImage CompressImage (1)

Vi startet over 55 år siden. Havbunnen går bratt ned like utenfor Egersund. Dette dype vannet gir perfekte forhold for å fiske reker.

Rekerfiske har lange tradisjoner i Egersund. Her søker svenske trålere ly fra det raskt skiftende været i Nordsjøen.