Velkommen til sjømat av høy kvalitet fra Løining AS

Vi leverer ferske reker i lake fra Nordsjøen utenfor Egersund.

Verdens beste råvarer og et godt omdømme gjør at alle våre ansatte føler et særlig ansvar for sluttproduktet. Hver enkel hos oss er en skalldyr spesialist. Løining A / S i Egersund har lang erfaring i å forvalte dette ansvaret og sørge for at kunden opplever et produkt av svært høy kvalitet.

Kvalitet er avhengig av ferskt råstoff.

Etter koking, pilling og sortering blir alle rekene kontrollert for å sikre at de tilfredsstiller Løinings kvalitetskrav – bare denne måten kan vi sikre at vårt omdømme, omhyggelig bygget opp over generasjoner, blir opprettholdt. Det er omdømmet for stabil kvalitet, som har gjort at vi idag har noen av de mest krevende kjøkkener i landet, som våre kunder.